historik & miljöpolicy

Historik

Östra Snickerifabriken är ett familjeägt företag som under mer än ett halv sekels framgångsrik verksamhet byggt upp ett rykte för solid kvalitet. Idag är vi 16 anställda, erfarna och hantverksskickliga snickare med förmåga att följa och delta i projektens tillverkningsmoment hela vägen från start till mål. Vi förfogar över en modern och ändamålsenlig maskinpark.

Miljöpolicy

Bedriva verksamhet på en ansvarstagande grund, där miljöhänsyn genomsyrar alla led. Ständigt utveckla och förbättra så att vi med god marginal lever upp till omvärldens krav på en effektiv miljövård. Begränsa utsläpp och föroreningar från den egna verksamheten till ett minimum. Fortlöpande höja kompetensen hos alla anställda, så att miljötänkandet införs på alla plan i vår verksamhet.

Skriv ett meddelande