Miljöpolicy

Miljöpolicy

Bedriva verksamhet på en ansvarstagande grund, där miljöhänsyn genomsyrar alla led.
Ständigt utveckla och förbättra så att vi med god marginal lever upp till omvärldens
krav på en effektiv miljövård. Begränsa utsläpp och föroreningar från den egna verksamheten till ett minimum. Fortlöpande höja kompetensen hos alla anställda, så att miljötänkandet införs på alla plan i vår verksamhet.

Comments are closed.

%d bloggers like this: